Een aantal limericks van Jan Suschitzky is in 2010 in boekvorm verschenen.

<         >